Trang chủ | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Tin tức | Liên lạc
  • English - US
  • English - UK
  • French - Fr
  • Vietnamese - VN
  • Chinese - CN
  • Japanese - JP
  • Korean - KO
  • Deutsch - DE
  • Italian - IT
http://rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/Environment1.jpglink
http://rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/Environment2.jpglink
http://rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/Environment3.jpglink
http://rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/Environment4.jpglink
http://rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/Environment5.jpglink
http://rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/Environment6.jpglink
http://rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/Environment7.jpglink
http://rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/Environment8.jpglink

Xưởng thuộc da Rostaing tham gia bảo vệ môi trường.

Sản phẩm sinh hoá

Sự phát triển bề vững là trọng tâm của dự án.

Thu hoạch nước mưa

Sự phát triển bề vững là trọng tâm của dự án.

Máy tiết kiệm năng luợng

Sự phát triển bề vững là trọng tâm của dự án.

Xưởng thuộc da Rostaing là doanh nghiệp đầu tiên cài đặt những tấm bảng năng lương mặt trời ở Việt Nam

Nhà máy tái tạo

Chúng tôi đầu tư vào năng lượng tái tạo

Tuân thủ các tiêu chuẩn CE và REACH

Chúng tôi tuân thủ theo những chuẩn mực Châu Âu

Phát triển bền vững, chúng ta nói về nó. Xưởng thuộc da Rostaing hành động !

Xưởng thuộc da Rostaing tham gia bảo vệ môi trường. Sản phẩm sinh hoá Thu hoạch nước mưa Máy tiết kiệm năng luợng Xưởng thuộc da Rostaing là doanh nghiệp đầu tiên cài đặt những tấm bảng năng lương mặt trời ở Việt Nam Nhà máy tái tạo Tuân thủ các tiêu chuẩn CE và REACH Phát triển bền vững, chúng ta nói về nó. Xưởng thuộc da Rostaing hành động !